VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros skaidrė.