A Week / Savaitė / from 2005

Ongoing project that started in 2005. Anyone willing to take part in one-week lasting project get a key from artist‘s flat, a separate room and an absolute freedom in action. The rules for one week in the appartment are set up by the participant: he or she suggest possible ways of communication, possiblities and ways to document his or her stay. On demand project‘s participant can also live alone (then an artist leaves her flat for a „guest“). A Week project participant can also not document his/her stay in the flat, he or she can also participate in the project anonymously – the stay in the artist‘s flat will be kept secret from public.

————————————————————–

Savaitė 

Tęstinis projektas. Vykdomas nuo 2005 metų. Norintys dalyvauti projekte gauna projekto autorės buto raktus bei atskirą kambarį, kuriame gali daryti bet ką. Savaitės taisykles diktuoja savaitinis gyventojas – jis siūlo bendravimo taisykles, jis gali gyventi ir vienas (tuomet autorė negyvena bute). Projekte dalyvaujantis žmogus gali nieko nedokumentuoti, taip pat jo dalyvavimas gali būti neviešinamas, jis gali dalyvauti kaip projekto anonimas.

IslBG