Pangram / Pangrama / 2010

Grupinėje parodoje Books not dead” ( galerija Akademija”) eksponuota tekstų kolekcija, pristatanti specialaus tipografijos darbinio albumo puslapius, sovietmečiu naudotus leidyboje. Kiekvieną knygų leidyboje naudojamą šriftą reprezentuoja sakinys, pretenduojantis būti pangrama –  Viską žemėje sukuria žmogaus proto, vaizduotės ir valios jėgos, ir kitų jėgų, kuriančių kultūrą, nėra. Trys žmonės stato kultūrą – mokslininkas, menininkas ir darbininkas. Nėra darbo, kuris neturėtų kultūrinės reikšmės; juo didesnė darbo meilė, juo aukštesnė kultūra “. To  meto sovietinės ideologijos puoselėtas antropocentrinis santykis su pasauliu žaismingai lyginamas su anglų kalboje visas ebecelės raides eksponuojančiais sakiniais – pangramomis  The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog”, arba „Jackdaws love my big sphinx of quartz”, taip pat su šiuo metu lietuvių kalboje naudojama pangrama „Įlinkusi fechtuotojo špaga blykčiodama gręžė apvalų arbūzą”.