Elektra prarijo eglę / 2021

Pievoje po elektros laidais augo eglė. Kai jos dvikamienė viršūnė pavojingai
priartėjo prie elektros laidų, elektrikai ją nupjovė.
Visą gyvenimą į elektromagnetinį lauką besistiebianti eglė tapo veikiančia
elektrine gitara.

Elektra prarijo eglę,
jos spygliai virto kibirkštimis
ir šaudė mažyčiais fejerverkais.
Lingavo stulpai.

Electricity swallowed the spruce
A spruce was growing in the meadow under electric wires. When its double-
stemmed top grew dangerously close to the electrical wires, the electricians
cut it.
The spruce, which had been growing toward the electromagnetic field all its
life, became a functioning electric guitar.

Electricity swallowed the spruce,
its needles turned into sparks
and fired tiny fireworks.
The poles were swaying.